Straatkinderen

Straatkinderen hebben dag en nacht te maken met criminaliteit en drugsgebruik

Straatkinderen // Red het Talent

Dagelijks overleven er tienduizenden kinderen op straat in Zuid-Afrika. Zij hebben daar dag en nacht te maken met criminaliteit en drugsgebruik. Gedwongen door de omstandigheden zijn lijmsnuiven en alcohol hun enige uitweg. Toch heeft elk kind talenten die het verdienen om ontwikkeld te worden.

Stichting Red het Talent gaat uit van vier typen straatkinderen:

 • Wegloop kind
 • Dagelijks bedelkind
 • Kind dat leeft en slaapt op straat
 • Gehard straatkind

Wegloop kind

Dit type straatkind loopt weg van huis naar de straat en komt na ongeveer 2-3 dagen terug. Het weglopen van het kind heeft vaak te maken met ongehoorzaamheid en drang om de straat te exploreren. Andere oorzaken voor het weglopen van een kind van huis kunnen een meningsverschil zijn of een misverstand tussen ouders en het kind .Het kind rent dan weg en komt na een aantal dagen bezinning weer terug naar huis. De optie om weg te rennen van huis naar de straat, wordt de kinderen als voorbeeld gegeven door andere straatkinderen om zich heen. Kinderen zien andere straatkinderen op straat en worden hierdoor gemakkelijk beïnvloed om ook de straat op te gaan. Wat opvalt is dat er in de zomerperiode meer straatkinderen op de straat zijn, dan in de winterperiode. De reden hiervoor is dat veel kinderen zich vervelen als zij zomervakantie van school hebben. In de community’s (omgeving) waar ze vandaan komen zijn vaak geen zomerprogramma’s en zo belandt een kind voor een bepaalde tijd op de straat. Als het kind niet op de straat blijft, maar na bepaalde tijd weer terug keert naar de thuisplek in de community, spreken wij van een wegloop kind. Hoe lang een kind op de straat blijft is voor een groot deel afhankelijk van de community. Er zijn community’s die kinderen op de straat onderhouden door geld en voedsel uit te reiken, waardoor de kinderen zich voor langere tijd op de straat kunnen redden. Er zijn ook community’s die kinderen uitbuiten of wegjagen, waardoor het ook langer kan duren voor het kind terug naar huis keert. Over het algemeen is een ‘runaway child’ een kind, dat om welke omstandigheden dan ook, vlucht van zijn thuissituatie naar de straat en na een aantal dagen weer terug keert naar huis. Vaak is de reden voor terugkeer, dat het straatleven niet het doel van het kind was. Het doel was alleen weglopen van de thuissituatie.

Dagelijks bedelkind

Een kind dat zelfstandig of onder dwang gaat bedelen op de straat en na het bedelen weer naar huis gaat, wordt een dagelijks bedelkind genoemd. Een dagelijks bedelkind is wel dagelijks op de straat te vinden, maar slaapt en leeft niet op de straat. De reden hiervoor is volgens Tom Hewitt, dat alleen armoede niet voldoende reden is voor kinderen om ook echt op de straat te gaan leven. Als er meer problemen zijn bij het kind of in de thuissituatie van het kind, is de kans wel groot dat een dagelijks bedelkind een straatkind wordt dat slaapt en leeft op straat. Als een bedelkind bijvoorbeeld door armoede ook blootgesteld wordt aan emotionele en fysieke verwaarlozing, is er meer in het spel dan alleen de armoede zelf en is de kans groter dat een straatkind uiteindelijk vast komt te zitten in het straatleven.

Sommige kinderen bedelen op de straat, omdat ze zelf graag veel geld willen verdienen om mooie spullen te kopen. Anderen worden misbruikt door uitbuiters, zoals gangsters, en worden door hen gedwongen om te bedelen op de straat. Er is ook een groep dagelijkse bedelkindineren die bedelen om geld voor de hele familie op te halen. Dit zijn kinderen waarbij er ten gevolge van armoede te weinig geld in de familie is om in de basisbehoeften te voorzien. Deze kinderen gaan naar de straat om hun familie te voorzien van geld. Zoals eerder beschreven kan men op de straat veel geld verdienen. 

In sommige families is het bedelen een familiecultuur geworden. Hier ligt dan niet altijd meer armoede aan ten grondslag, maar is meer sprake van aangeleerd gedrag. Kinderen leren al op een hele jonge leeftijd het bedelen en zijn dagelijks op de straat te vinden. Het bedelen is voor deze families een vaste bron van inkomsten geworden.

Straatkind dat leeft en slaapt op straat

We spreken van dit type straatkind als een straatkind leeft en slaapt op de straat. Deze groep kinderen gaat niet meer naar huis toe en is elke dag op de zelfde plek op de straat aan het bedelen. Ze hebben zich gesetteld op de straat en blijven vaak op dezelfde plekken om te slapen, te bedelen en rond te hangen. Als een straatkind eenmaal een plek op de straat heeft ingenomen, raakt het gewend aan de plek en blijft het straatkind koste wat het kost op die plek.

Een straatkind heeft soms geen ouders of verzorgers meer en is op die manier aangewezen op zichzelf. Dit wegvallen van ouders of familie kan met allerlei redenen te maken hebben. De straat kan kinderen die thuis geen familie meer hebben, een nieuwe familie aanbieden. Straatkinderen komen op de straat andere kinderen tegen die in dezelfde omstandigheden zitten en samen creëren zij dan iets wat lijkt op een nieuwe familie, soms zelfs zonder dat zij dit door hebben. 

Ook het wegloop kind en de dagelijks bedelkind kunnen vast komen te zitten op de straat en om die reden op de straat blijven om daar te leven. Vaak duurt het weken of maanden voordat een straatkind zich echt gaat settelen op de straat en vast komt te zitten in het straatleven. Dit gebeurt in kleine stapjes. Zo kan een dagelijks bedelkind die verder van de stad af woont, besluiten een eind te reizen om in de stad meer geld met bedelen te kunnen verdienen en in een weekend ook in de stad blijven slapen. Deze dagelijks bedelkind komt dan in aanraking met het straatleven en komt hier langzaam maar zeker in vast te zitten. Ook kinderen die door een meningsverschil of misverstand thuis de intentie hebben om voor een tijd weg te lopen van huis, kunnen vast komen te zitten in het straatleven. 

Kinderen die al dan niet vrijwillig en bewust besluiten om op de straat te gaan leven, worden blootgesteld aan allerlei omgevingsfactoren die invloed op hen uitoefenen. Wat deze straatkinderen over het algemeen op de straat missen is een dak boven hun hoofd, geborgenheid en liefde en een toekomst door het missen van scholing. Zij worden op de straat blootgesteld aan misbruik, onveiligheid en drugs.

Gehard straatkind

Geharde straatkinderen leven volledig op straat en hebben geen familie of  hier geen contact meer mee.

Straatkinderen die leven en slapen op de straat raken, zoals eerder beschreven, gewend aan een bepaalde plek en bouwen hier soms een nieuwe familie op. Er is sprake van een soort familiecultuur die straatkinderen bindt aan de straat. Daarnaast kan ook de invloed van gangs ervoor zorgen dat kinderen op de straat blijven. De gangs zijn vooral actief in de gevangenis. Als een kind om welke reden dan ook in de gevangenis terecht komt, is de kans groot dat deze in aanraking komt met gangs. Deze gangs creëren daar een bepaalde afhankelijkheid van het leven op de straat. Daarnaast kan het ook al voorkomen dat kinderen op school of in de community in aanraking komen met deze gangs. Veel straatkinderen komen door groepsdruk vanuit gangs of door andere omstandigheden in aanraking met politie en justitie. Dit kan ook een reden zijn voor kinderen om op de straat te blijven. Deze straatkinderen duiken als het ware onder op de straat om uit de handen van politie en justitie te blijven.

Het echte probleem begint wanneer straatkinderen opgesloten zitten in het straatleven. Op het moment dat ze besluiten dat straatleven hun enige optie is, is het voor organisaties heel moeilijk om hen van de straat af te halen. Op het moment dat dit het geval is, spreekt men van geharde straatkinderen.

Zoals eerder beschreven heeft dit type straatkind geen contact met familie. Het is voor hulpverleningsorganisaties lastig om vast te stellen wanneer een straatkind volledig op straat leeft en geen contact met familie heeft. Het probleem is dat deze straatkinderen moeilijk te motiveren zijn voor hulpverlening. Alle geharde straatkinderen zijn eerder al in zorg geweest bij hulpverleningsorganisaties, zijn al ‘door het hele systeem heen gegaan’ en uiteindelijk weer op straat belandt. Ze zijn ‘straatwijs’ geworden en weten telkens de weg naar de straat weer te vinden.

Deze definitie van straatkinderen is ontstaan uit eigen onderzoek.

Geef nu!

Geef nu éénmalig een bedrag of geef maandelijks door middel van een automatische incasso. Met jouw gift draag je bij aan de verbetering van de levens van straatkinderen in Zuid-Afrika.

Vrienden van Red het Talent

 • DM Projectorganisatie & Bouwadvies // Red het Talent
 • P.G.M. Bakker Vastgoed // Red het Talent
 • Tauro // Red het Talent
 • Bike Koerier Alphen // Red het Talent
 • MD Service // Red het Talent
 • Dit is wijs groep // Red het Talent
 • Pursue PT // Red het Talent
 • ENNL Effective Business Solutions // Red het Talent
 • Roks Comfort // Red het Talent
 • Makelaardij Van Brussel // Red het Talent
 • TekstBuis // Red het Talent
 • Gopisingh - Van Os Notarissen // Red het Talent
 • Hashtag Recht // Red het Talent
 • The Force Online B.V. // Red het Talent
 • WEA Gouda // Red het Talent
 • Flynth adviseurs en accountants // Red het Talent
 • zoetemelk media service // Red het Talent