Werkwijze

werkwijze bestaat uit drie hoofdprogramma's

Door middel van een vaste werkwijze zijn wij er van overtuigd dat wij in een regio het aantal straatkinderen op 0 kunnen krijgen. De invulling van de programma’s zijn per regio verschillend door de omgevingsomstandigheden.De werkwijze bestaat uit drie hoofdprogramma's:

 1.  Kinderopvang
 2.  Re-integratie
 3. Preventie

Kinderopvang:

Fase 1 - Outreach
In deze fase komen wij voor het eerst in aanraking met de straatkinderen. Dit gebeurd vaak door middel van de outreach-programma’s waarbij het aantal kinderen op straat en hun mentale & fysieke situatie in kaart gebracht wordt. Het outreach-programma wordt meestal gedraaid door een voormalig straatkind en/of een rolmodel. Deze persoon zorgt voor een band met het kind en overtuigd hun er van dat er een alternatief is van het straatleven en dat zij terecht kunnen bij de intakeshelter voor eten, onderdak en hygiëne.

Fase 2 - Intakeshelter
Vanuit het outreach-programma, maar ook vanuit overheid en andere instanties, melden straatkinderen zich vrijwillig bij de intakeshelter. Kinderen kunnen hier onderdak, eten&drinken en hygiëne krijgen. Ze blijven hier vrijwilliger, dat is een hele belangrijke regel. Ze moeten zelf het straatleven achter zich willen laten en niet gedwongen worden(dat werkt averechts door de trauma’s die zij hebben). De nieuwe kinderen trekken overdag nog regelmatig over staat, maar zij hebben een goede maaltijd op en hebben een dak boven hun hoofd. Maar alle kinderen hebben op individueel niveau professionele begeleiding met effectieve programma’s waaronder sport. Na een korte tijd zullen zij het straatleven definitief inruilen voor de intakeshelter en bestaat hun dag invulling uit school en sport. Zij zijn klaar voor stabiliteit in hun leven.

Fase 3 – Kindertehuis
Kinderen die van straat af komen hebben zekerheid en structuur nodig. Special daarvoor is het kindertehuis. Hier krijgen zij een eigen bed, hebben zij een verzorgster die voor hun kookt en zorgt dat ze op tijd naar school(open scholen van de overheid) gaan en een grote veilige ruimte waar zij binnen en buiten kunnen spelen. Ook hier krijgen de kinderen nog professionele begeleiding met effectieve programma’s, maar het kind is hier thuis en zo moeten het zich hier ook voelen: thuis! De programma’s zijn ingedeeld op leeftijd zodat hun ontwikkeling normaal verloopt. Overdag naar school, na school spelen met vrienden en drie maaltijden per dag. Uiteraard kunnen de kinderen ook gebruik maken van de badkamer die zij met hun leeftijdsgenoten delen.

Tijdens hun periode in het kindertehuis wordt er contact gezocht met ouders en/of familie. Dit alles om het re-integratie proces goed te laten verlopen.

Re-integratie:

Fase 5 – Terug naar de community
Alle straatkinderen willen terug naar hun community. De regio waar zij zijn geboren en waar hun familie woont. Straatkinderen zijn door verschillende redenen op straat terecht gekomen, waarbij de ouders/verzorgers niet altijd vrijuit gaan. Toch is dit waar het kind meestal naartoe wil. Tijdens het re-integratie proces is dit een belangrijk punt. Mocht het zo zijn dat de ouders/verzorgers iets onverteerbaars gedaan hebben zullen wij kijken naar andere familie leden om het kind onder te brengen.

Een gebrek aan inkomen is veelal het probleem dat een kind straatkind wordt. Ouders/verzorgers sturen hun kind het straat op om te bedelen of te werken. Soms gebeurt het ook dat kinderen misbruikt worden voor inkomen. Voor kinderen ouder dan 16 jaar gebruiken wij onze job-creation programma (arbeidsplaatsen creëren) om het kind met een baan, het liefst gericht op hun talent, te re-integreren. Op die manier kunnen zij zichzelf onderhouden en misschien zelf een bijdrage leven in hun nieuwe gezin. Voor de kinderen jonger dan 16 jaar bekijken wij of ouders/verzorgers van het kind een gebrek aan inkomen hebben. Mocht dat zo zijn dan nemen wij hun nieuwe verzorgen in dienst bij onze eigen sieradenmakerij (zie webshop voor deze artikelen).

Fase 5 – Nazorg
De kinderen die wij gere-integreerd hebben houden wij twee jaar (soms langer) in ons aftercare programma. De frequentie van dit programma bouwt zich langzaam af in die twee jaar, maar we willen weten hoe het thuis gaat om een terugval te voorkomen. We ondersteunen de (nieuwe) ouders/verzorgers van het kind en houden contact met het kind over zijn beleving en nieuwe plannen in het leven. Pas na deze fase zeggen wij dat wij een talent van straat gered hebben.

 Preventie

Drop-In Center
In en rondom de stad plaatsen wij meerdere containers waar vanuit gewerkt kan worden. Deze containers dienen als uitval basis in een bepaald gebied. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere surf drop-in centers waar vanuit wij surfprogramma’s draaien. Een surf programma in combinatie met eten en drinken zorgt er voor dat kinderen die zich vervelen of weg gelopen zijn van huis ergens terecht kunnen. Wij bieden ze plezier, geven ze de basisbehoefte(eten en drinken) en bieden ze professionele steun. Bij de drop-in center komt de kracht van sport het best tot haar recht. Het heeft een therapeutische werking waarbij zij niet bezig zijn met een negatieve dag invulling, maar sporten met andere kinderen.

Naschoolse opvang
Alle kinderen die op straat terecht komen en straatkind worden, komen uit een instabiele thuissituatie. Dankzij onze specialisten kunnen wij deze kinderen op scholen in kaart brengen en hun naschoolse opvang bieden. De opvang bestaat uit spelen met leeftijdsgenoten en eten&drinken. Op het moment dat de kinderen bij de naschoolse opvang zitten praten professionals met de ouders om naar een oplossing te zoeken zodat de kinderen geen straatkinderen worden.

Eetprogramma’s
Armoe is een gebrek van basisbehoefte. Eten & drinken (en zuurstof) zijn de belangrijkste basisbehoefte en als mensen dat niet hebben zullen zij er heel veel voor over hebben om dit te krijgen. Kinderen zijn vaak slachtoffer hiervan en worden ingezet om geld te genereren voor deze basisbehoeftes. Deze kinderen worden, tijdens het genereren van geld, ‘straatkundig’ en leren zichzelf daar te voorzien. Door simpelweg eten uit te delen aan kinderen zonder eten & drinken kunnen wij de ouders de zekerheid geven dat de kinderen die basisbehoefte hebben en kunnen de ouders werken aan een betere toekomst.

Geef nu!

Geef nu éénmalig een bedrag of geef maandelijks door middel van een automatische incasso. Met jouw gift draag je bij aan de verbetering van de levens van straatkinderen in Zuid-Afrika.

Vrienden van Red het Talent

 • Pursue PT // Red het Talent
 • Gopisingh - Van Os Notarissen // Red het Talent
 • zoetemelk media service // Red het Talent
 • The Force Online B.V. // Red het Talent
 • Tauro // Red het Talent
 • MD Service // Red het Talent
 • WEA Gouda // Red het Talent
 • Roks Comfort // Red het Talent
 • Dit is wijs groep // Red het Talent
 • P.G.M. Bakker Vastgoed // Red het Talent
 • TekstBuis // Red het Talent
 • Hashtag Recht // Red het Talent
 • DM Projectorganisatie & Bouwadvies // Red het Talent
 • Makelaardij Van Brussel // Red het Talent
 • Flynth adviseurs en accountants // Red het Talent
 • ENNL Effective Business Solutions // Red het Talent
 • Bike Koerier Alphen // Red het Talent